Op deze site vindt u informatie over wat het kernoverleg allemaal doet en met welke vragen u bij het kernoverleg terecht kunt.

 

Kernoverleg Beesel Drakedörp houdt zich bezig met de leefbaarheid van Beesel en het daartoe behorende buitengebied. Hiervoor worden de wensen en knelpunten bij de inwoners van Beesel geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de gemeente gekeken of voor de knelpunten een oplossing kan worden gezocht en de wensen kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor heeft het kernoverleg een jaarlijks budget tot haar beschikking. Op deze site vind u informatie over de activiteiten waar het kernoverleg mee bezig is of reeds gerealiseerde projecten.

Heeft u tips of ideeën, laat het ons weten! Het verbeteren van uw eigen buurt doen we samen!


ACTUEEL NIEUWS

 

Wooncafé

Kernoverleg Beesel en gemeente Beesel organiseerden een wooncafé op 23 januari met als thema "Doorstroming" voor inwoners van 57+.

70 dorpsgenoten deelden input voor levensloopbestendige woningen op max 300 m2, flexibiliteit van de gemeente en meer bouwmogelijkheden.

Heeft u een woonwens? Meld u aan voor een keukentafelgesprek via info@beeselenhaartoekomst.nl

Inloopavond woningplan Kleine Solberg

Op dinsdagavond 16 januari 2024 is er in de Troubadour (Markt 7 in Beesel) een inloopavond over de ontwikkeling van het woningplan Kleine Solberg in Beesel. Dit plan ligt in het verlengde van de Juffrouw Hensenlaan en sluit aan op de Sint Antoniusstraat. Het plan voorziet in het bouwen van ongeveer 27 woningen, waarbij het aanbod varieert van een aantal rijtjeswoningen tot enkele kavels voor vrijstaande woningen.

U bent tussen 18:30 uur en 20:30 uur van harte welkom! Naast de beantwoording van eventuele vragen kunt u zich op deze avond ook inschrijven als geïnteresseerde voor een woning/kavel.

 

Update Reuring en ontmoeting in 't dörp

Op de informatieavond, waar we ongeveer 50 dorpsgenoten mochten verwelkomen, kwam bij de diverse discussietafels regelmatig naar voren:

 • nieuwkomers welkom heten  

 • postpunt  

 • supermarkt/alles in één winkel  

 • laagdrempelige ontmoeting(sruimte)  

 • geldautomaat

 • frituur/frietwagen  

 

En uit de enquête (ingevuld door 90 inwoners) zijn de onderstaande punten naar voren gekomen:

 • (kleine) supermarkt

 • ontmoetingsplek

 • PostNL punt

 • pinautomaat

 • frituur

 

Verder kwamen er zowel uit de informatieavond als uit de enquête een behoorlijk aantal verfrissende ideeën naar voren, die het overwegen meer dan waard zijn. Een aantal hiervan is opgesomd in de bijgevoegde presentatie.

 

Vermeldenswaard is verder dat  in de enquête bijna 60% heeft aangeven als vrijwilliger een aantal uren vrije tijd te willen steken in een dorpsservicepunt.

Op grond van de resultaten uit de informatieavond én de enquête kiezen wij voor een dorpsservicepunt, met het volgende concept:

 • Ontmoeten centraal

 • Dorpswinkel(tje) is een goede aanjager, maar niet genoeg

 • Open inloop: o.a. koffie drinken, krantje lezen, roddels uitwisselen

 • Nevenactiviteiten’: bijvoorbeeld repaircafé, bibliotheek, workshops, etc, etc.

 • Vrijwilligers zijn essentieel om het concept financieel haalbaar te maken

 

Een en ander is ook weergegeven in de onderstaande presentatie die we op 26 juni voor ongeveer 20 dorpsgenoten hebben gehouden.

 

We hebben ervoor gekozen om in de komende maanden even achter de schermen (lees: binnen het Kernoverleg) verder te werken aan het dorpsservicepunt, gelet op de aandacht die Draaksteken in de komende weken vergt en de voor velen daarop volgende vakantie.

En er is (letterlijk en figuurlijk) zeker werk aan de winkel! Immers, we hebben voor het dorpsservicepunt nog geen geschikte locatie, nog geen supermarktketen voor de (kleine) supermarkt, nog geen vrijwilligers, en -last but not least- geen geld.  

Ook zijn we van plan om nog input te gaan ophalen, specifiek bij onze jongere inwoners tot ca. 30 jaar.

We gaan het idee van het dorpsservicepunt in het najaar verder uitwerken samen met onze betrokken inwoners. Hoe we dit gaan doen weten we nog niet, maar daar hebben we dan ook nog even tijd voor.


Dodenherdenking Beesel 4 mei 2023

 

Het programma.

18.30 uur            Viering in de kerk met opluistering van het Gemengd Koor Beesel en toespraken van wethouder Huijs, pastoor                                       Rosenhart en delen uit het boek “ Het groene laken is goed” geschreven door Paul Meusen.

19.15 uur            Onder begeleiding van de Schutterij gaan we naar het Oude Kerkhof, alwaar  kranslegging bij het graf van Flight                                     Sgt. Hiscox.

19.45 uur            Kranslegging bij het oorlogsmonument. De muziek op het  kerkhof wordt  verzorgd door het koperensemble van                                   Harmonie St. Gertrudis.

20.00 uur            Twee minuten stilte.

 

Bestuur Kernoverleg Beesel.

 

Foto's Jacques Peeters

Kerstmarkt Kerkplein beesel

 

Bij deze willen we alle vrijwilligers, standhouders, het GKB, PUUR theater,

en natuurlijk iedereen die heeft meegeholpen bedanken voor de zeer geslaagde kerstmarkt.

 

 

Na twee jaar afwezigheid is er dit jaar weer een kerstmarkt in Beesel!

Op zondag 11 december is er rondom de kerk een gezellige kerstmarkt te bezoeken.

Met o.a. muziek van Gemengd Koor Beesel en een kerstspel van PUUR Theater Reuver.

Ook rijdt er de hele middag een treintje naar de kerstmarkten in Offenbeek en bij de Gresbuus.

AFSCHEID, EN EEN NIEUW BEGIN!

Afgelopen zondag, is samen met vele vrijwilligers van het Kernoverleg, afscheid genomen van onze voorzitter Leon Simons, secretaris Piet Simons en penningmeester Mieny van Maris. Alle drie hebben ze zich ongeveer 10 jaar lang belangeloos en met veel passie ingezet voor de leefbaarheid van ôs Drakedörp.

 De voorzittershamer werd overgedragen aan co-voorzitter Han Peeters, die samen met Ko Verheijen, die doorschuift naar het secretariaat, in een duo-functie het voorzitterschap zal waarnemen, totdat in het najaar van 2023 de beoogde nieuwe voorzitter beschikbaar is. Mieny van Maris zal op de achtergrond de financiën blijven beheren, totdat een nieuwe penningmeester gevonden is.

 Het bestuur is uitgebreid met Wil van Zwamen en Henk Lommerse, die resp. de portefeuilles “Voorzieningen” en “Wonen” voor hun rekening gaan nemen.

Hiermee pakt het Kernoverleg door op de oude thema’s van Blie in Beesel Drakedörp, met de bestaande bestuurders Han Peeters op de portefeuille “Verenigingen”, en Niek van Deuzen & Jeanny Pelzer samen op de portefeuille “Beleven”, een samenvoeging van alle bestaande activiteiten van het Kernoverleg en “Recreatie en toerisme” van het voormalige Blie in Beesel Drakedörp.