Vergaderdata Kernoverleg Beesel 

Op woensdag 3 april vergadert het Kernoverleg bij  Hoeve de Bongerd.

Daaraan voorafgaand is om 19:30 uur een inloophalfuurtje, waar u terecht kunt met vragen, ideeën en dergelijke over het dorp Beesel.

De volgende vergadering is gepland op:

1 mei.

 

Inloopavond woningplan Kleine Solberg

Op dinsdagavond 16 januari 2024 is er in de Troubadour (Markt 7 in Beesel) een inloopavond over de ontwikkeling van het woningplan Kleine Solberg in Beesel. Dit plan ligt in het verlengde van de Juffrouw Hensenlaan en sluit aan op de Sint Antoniusstraat. Het plan voorziet in het bouwen van ongeveer 27 woningen, waarbij het aanbod varieert van een aantal rijtjeswoningen tot enkele kavels voor vrijstaande woningen.

U bent tussen 18:30 uur en 20:30 uur van harte welkom! Naast de beantwoording van eventuele vragen kunt u zich op deze avond ook inschrijven als geïnteresseerde voor een woning/kavel.

Kroetfest 8 juli vanaf 11:00 uur 

Op 8 juli vindt het eerste Kroêtfest plaats op de markt in Beesel. Bij Kroêt kun je lekker viben in de silent disco ( met verschillende kanalen ), wat te eten of te drinken halen en je kunt zelfs meedoen aan een switch game wedstrijd op mega scherm.

 

Kroêt heeft interactieve kunstinstallaties en je kunt deelnemen aan super sicke workshops en activiteiten! zoals een graffiti workshop, gegeven door TUYG en activiteiten georganiseerd door Rock station Reuver en Puur Theater.

Net als appels bij appelstroop zijn alle appels welkom. Klein en groot, rot en vers, Kroêt blijft zoet en lekker!

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door:

Dink en praot mit!

Op maandag 22 mei nodigen we iedereen uit om ideeën te delen en mee te praten over de leefbaarheid van ons dorp.

We staan als klein dorp natuurlijk niet alleen voor deze uitdaging. De Vereniging voor Kleine Kernen Limburg zal daarom tijdens deze avond kort toelichten hoe de situatie in andere, vergelijkbare kernen is en hoe deze kernen dit aanpakken. Vervolgens is iedereen welkom om in kleine groepen zijn/haar ideeën te delen.

Ben jij erbij maandag 22 mei bij Eetcafé de Troubadour?

 

Beesels Blaedje 25 jaar

Afgelopen zondag met redactieleden en oud-redactieleden het 25 jarig jubileum van het Beesels Blaedje gevierd. Het bestuur van het Kernoverleg feliciteerde iedereen van harte met het behalen van deze mijlpaal. Jos van den Groenendal en Peter Bors maken al 25 jaar deel uit van de redactie en werden van harte gefeliciteerd met het behalen van dit 25 jarig jubileum. Tevens is afscheid genomen van Jan Geerlings, die na bijna 10 jaar stopt als redactielid.


Reportage Omroep P&M Nieuwe School in Beesel

 

De basisschool in Beesel is verouderd, het gebouw is te groot voor het huidige en toekomstige aantal leerlingen en voldoet niet meer aan de normen van een zogeheten frisse school. Kerobei is daarom aan de slag gegaan met plannen voor renovatie of nieuwbouw van de school.

De drie partijen: KerobeiBlie in Beesel Drakedörp en de gemeente Beesel houden zich bezig met de ontwikkeling van de school en vertellen in deze reportage van Omroep P&M meer over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.

Hieronder de link naar de reportage.

 


Evaluatie 2023 Programma 2024
PDF – 569,7 KB 42 downloads
Evaluatie 2022 Programma 2023
PDF – 516,3 KB

Nieuwe School in Beesel

Woensdag 3 maart 2021

 

Op weg naar een leer- en leefomgeving die Beesel bindt en verbindt

Voor veel inwoners van Beesel is het bekend dat er ontwikkelingen zijn rondom het schoolgebouw van basisschool ’t Spick. Maar hoe staat het er mee en wat gaat er allemaal gebeuren? U leest het in onderstaande update.

De huidige school

De huisvesting van basisschool ’t Spick in Beesel verkeert in slechte staat en voldoet niet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de landelijke normen van een zogenaamde frisse school. Daar komt nog bij dat de school in een veel te ruime jas zit. Het gebouw is te groot voor het huidige en toekomstige leerlingaantal. Kerobei, de onderwijsstichting waar ’t Spick onderdeel van uitmaakt, is begin 2019 dan ook aan de slag gegaan met die accommodatieproblemen. Want duurzaam basisonderwijs in Beesel, dat bindt en verbindt, is in het huidige schoolgebouw niet meer mogelijk.

Goed onderwijs is een van de belangrijkste elementen voor de leefbaarheid in de kern,  onderwijs zorgt voor de vestiging van jonge gezinnen, is positief voor de woningmarkt en biedt perspectief voor het verenigingsleven in Beesel. Daarom is Kerobei in overleg gegaan met de gemeente Beesel en Blie in Beesel Drakedörp over de mogelijkheden voor vernieuwing van de school.

Waar staan we?

Kerobei heeft met instemming van het college van B&W onderzoek laten doen naar de mogelijke scenario’s voor de huisvesting van de school.

Scenario’s

De onderzoekers concluderen dat de bouwkundige staat van basisschool ’t Spick op veel onderdelen slecht is. Ze presenteren vijf scenario’s voor renovatie en nieuwbouw om goed basisonderwijs in Beesel ook in de toekomst te garanderen. Daarbij wordt niet alleen naar het schoolgebouw gekeken, maar ook naar een duidelijkere koppeling tussen basisonderwijs en medegebruik van de accommodatie door andere partijen. Deze partijen staan nog niet vast en gesprekken moeten nog plaatsvinden, maar denk bijvoorbeeld aan de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, een gymzaal, een gezondheidszorgcentrum, een verenigingshuis, expositieruimte en de ouderenopvang. Ook de Sint-Gertrudiskerk, die het grootste deel van de tijd niet meer in gebruik is, is een van die partijen.

De vijf scenario’s op een rij:

Huidige locatie 1. Volledige sloop huidige school. Nieuwbouw school en multifunctioneel centrum, eventueel in combinatie met woningbouw.

Huidige locatie 2. Renovatie en verbouwing op de bestaande locatie. Eventueel in combinatie met multifunctioneel centrum en woningbouw

Locatie gymzaal. Sloop gymzaal en nieuwbouw school incl. multifunctioneel centrum.

Locatie sportvelden. Nieuwbouw school met multifunctioneel centrum.

Locatie bij Sint-Gertrudiskerk. Nieuwbouw school met de kerk als multifunctioneel centrum

Hoe verder?

Er is nog geen keuze gemaakt uit deze scenario’s. De allereerste stap is nu een uitwerking van de vijf scenario’s. Die kunnen vervolgens tegen elkaar worden afgewogen. Op basis daarvan maken Kerobei, de gemeenteraad en mogelijk ook andere partijen later dit jaar een definitieve keuze. Belangrijke elementen in die afweging zijn onder andere leefbaarheid in het dorp, duurzaamheid en de mogelijkheid om het gebouw multifunctioneel te gebruiken, maar natuurlijk ook het financiële plaatje.
Bij die afweging worden ook de behoeftes en meningen van verschillende betrokkenen, zoals buurtbewoners, verenigingen, eerstelijnszorg, e.a. partijen meegenomen. De direct betrokken inwoners en organisaties ontvangen op een later moment de uitnodiging om hierover mee te denken. 

Blijf betrokken

De school is een belangrijk item voor veel Beeselnaren. Voor de een omdat z’n kinderen er onderwijs krijgen, voor de ander omdat de bouw en het gebruik van een dergelijk gebouw invloed hebben op de eigen omgeving. Voor weer een ander biedt een nieuw gebouw bijvoorbeeld kansen voor de vereniging waar hij lid van is. Dit is dan ook slechts een eerste update over de ontwikkelingen rondom de School in Beesel. We houden u op de hoogte van de stappen die we zetten en betrekken u zoveel mogelijk in de ontwikkelingen. We doen dit onder andere via PUIK en de gemeentelijke website. Voor het meedenken over de scenario’s ontvangen de betreffende mensen en partijen een persoonlijke uitnodiging.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of suggesties? Laat het weten aan de Stuurgroep van School in Beesel, bestaande uit Kerobei, Blie in Beesel Drakedörp en gemeente Beesel. Dit kan via schoolinbeesel@beesel.nl.

 

Blie in Beesel drakedörp 

Klik op onderstaande link voor de Tussenevaluatie project Blie in Beesel Drakedörp

Blie in Beesel Drakedörp

 


Burgemeester Bob Vorstermans op bezoek bij het kernoverleg

26 juni stond in het teken van kennismaking met kernoverleg Beesel en haar Toekomst. Een hele dag werd door enthousiaste Beeselnaren verteld over de talrijke initiatieven die men zelf onderneemt. Van Stichting Beesels Keramisch Erfgoed, die tot doel hebben om Beeselse keramische kunstwerken te behouden en te tonen aan het publiek, de initiatiefnemers van Blie in Beesel Drakedörp die met tientallen vrijwilligers werken aan de concrete plannen op het gebied van wonen, toerisme en accommodaties om Beesel leefbaar te houden, tot aan Draaksteken, het 7 jaarlijkse evenement wat als rode draad door het leven van elke Beeselnaar loopt. Ook werden we getrakteerd op een prachtige rondgang door Beesel onder leiding van Dorpsgidsen Beesel. 

Dankjewel Beesel voor deze fantastische kennismaking! 
 
Bob Vorstermans